This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 05/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News sepsala MUDr. Václava Adámková odpovědi na nejčastější otázky týkající se tigecyklinu a MUDr. Ladislav Blahut zpracoval kazuistiku na téma kandidové peritonitidy. Přehledový článek o laboratorních markerech (nejen) systémového zánětu u kriticky nemocných napsala MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Dále zde najdete přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných patogenů od doc. MUDr. Heleny Žemličkové, Ph.D., a zprávu z 26. EDDMID od MUDr. Blanky Horové nebo z 36 ISICEM od MUDr. Jaromíra Vajtera.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. , MUDr. Naďa Mallátová
Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz, Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 7. ročník / ISSN 1804-4212 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu