This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

první číslo nového ročníku Antiinfectives News se opět hlásí o vaši pozornost. Svět i naše společnost se stále vyvíjejí a někam směřují, i když ne vždy je ten směr jasný a mnohdy je i nežádoucí, stejně tak je tomu i ve světě bakterií… Směr a trend vývoje bakteriální rezistence je bohužel jasný zcela a určitě je značně znepokojující. Proto již tradičně je součástí jarního vydání...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu