This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

první číslo nového ročníku Antiinfectives News se opět hlásí o vaši pozornost. Svět i naše společnost se stále vyvíjejí a někam směřují, i když ne vždy je ten směr jasný a mnohdy je i nežádoucí, stejně tak je tomu i ve světě bakterií… Směr a trend vývoje bakteriální rezistence je bohužel jasný zcela a určitě je značně znepokojující. Proto již tradičně je součástí jarního vydání...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu