This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

první číslo nového ročníku Antiinfectives News se opět hlásí o vaši pozornost. Svět i naše společnost se stále vyvíjejí a někam směřují, i když ne vždy je ten směr jasný a mnohdy je i nežádoucí, stejně tak je tomu i ve světě bakterií… Směr a trend vývoje bakteriální rezistence je bohužel jasný zcela a určitě je značně znepokojující. Proto již tradičně je součástí jarního vydání...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu