This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

první číslo nového ročníku Antiinfectives News se opět hlásí o vaši pozornost. Svět i naše společnost se stále vyvíjejí a někam směřují, i když ne vždy je ten směr jasný a mnohdy je i nežádoucí, stejně tak je tomu i ve světě bakterií… Směr a trend vývoje bakteriální rezistence je bohužel jasný zcela a určitě je značně znepokojující. Proto již tradičně je součástí jarního vydání...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu