This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Souhrn Trendy antibiotické rezistence jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Vývoj antibiotické rezistence v Evropě se různí s ohledem na patogen, skupinu antibiotik a region. Zatímco u grampozitivních mikroorganismů je situace relativně stabilní, u gramnegativních bakterií dochází trvale k nárůstu rezistence prakticky u všech sledovaných skupin antibiotik, včetně karbapenemů a kolistinu (Klebsiella pneumoniae). Česká republika patří...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu