This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Souhrn Trendy antibiotické rezistence jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Vývoj antibiotické rezistence v Evropě se různí s ohledem na patogen, skupinu antibiotik a region. Zatímco u grampozitivních mikroorganismů je situace relativně stabilní, u gramnegativních bakterií dochází trvale k nárůstu rezistence prakticky u všech sledovaných skupin antibiotik, včetně karbapenemů a kolistinu (Klebsiella pneumoniae). Česká republika patří...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu