This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Souhrn Trendy antibiotické rezistence jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Vývoj antibiotické rezistence v Evropě se různí s ohledem na patogen, skupinu antibiotik a region. Zatímco u grampozitivních mikroorganismů je situace relativně stabilní, u gramnegativních bakterií dochází trvale k nárůstu rezistence prakticky u všech sledovaných skupin antibiotik, včetně karbapenemů a kolistinu (Klebsiella pneumoniae). Česká republika patří...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu