This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Souhrn Trendy antibiotické rezistence jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Vývoj antibiotické rezistence v Evropě se různí s ohledem na patogen, skupinu antibiotik a region. Zatímco u grampozitivních mikroorganismů je situace relativně stabilní, u gramnegativních bakterií dochází trvale k nárůstu rezistence prakticky u všech sledovaných skupin antibiotik, včetně karbapenemů a kolistinu (Klebsiella pneumoniae). Česká republika patří...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu