This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Laboratorní markery (nejen) systémového zánětu u kriticky nemocných

Helena Brodská

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn Problematika diagnostiky a monitorace zánětu u kriticky nemocných se stala v posledních letech multioborovou záležitostí. Pro identifikaci a hodnocení průběhu zánětu nabízí laboratorní medicína poměrně širokou paletu vyšetření – od časných biochemických a hematologických markerů zánětu, přes imunologická vyšetření až po jednoznačný mikrobiologický a sérologický průkaz infekčního agens. V definovaných klinických stavech používáme též laboratorní markery ke korekci indikace a ukončení antibiotické (ATB) terapie pomocí...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu