This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Tigecyklin v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha

V následujícím textu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkávám v denní praxi.   1. Jaký je nástup účinku tigecyklinu? Je jeho účinek pouze bakteriostatický?(1-3) Vazba tigecyklinu na plazmatické proteiny in vitro se pohybuje v rozmezí přibližně od 71 % do 89 %. U člověka byl distribuční objem tigecyklinu v ustáleném stavu průměrně 500 až 700 l (7 až 9 l/kg), což ukazuje,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu