This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Tigecyklin v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha

V následujícím textu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkávám v denní praxi.   1. Jaký je nástup účinku tigecyklinu? Je jeho účinek pouze bakteriostatický?(1-3) Vazba tigecyklinu na plazmatické proteiny in vitro se pohybuje v rozmezí přibližně od 71 % do 89 %. U člověka byl distribuční objem tigecyklinu v ustáleném stavu průměrně 500 až 700 l (7 až 9 l/kg), což ukazuje,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu