This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

Tigecyklin v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha

V následujícím textu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkávám v denní praxi.   1. Jaký je nástup účinku tigecyklinu? Je jeho účinek pouze bakteriostatický?(1-3) Vazba tigecyklinu na plazmatické proteiny in vitro se pohybuje v rozmezí přibližně od 71 % do 89 %. U člověka byl distribuční objem tigecyklinu v ustáleném stavu průměrně 500 až 700 l (7 až 9 l/kg), což ukazuje,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu