This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Jaromír Vajter

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motol

Celkový program sympozia ISICEM, které proběhlo 14.-18. března 2016 v hlavním městě Belgie Bruselu, se nesl v duchu vzdělávání a klinického výzkumu. Více než 6 000 posluchačů vyslechlo hlavní témata týkající se například sepse, tekutinové resuscitace, umělé plicní ventilace, orgánové, přístrojové a medikamentózní podpory a mnohých dalších témat. Část programu byla věnována antibiotické a mikrobiologické tematice. Jedním z nejnáročnějších úkolů v intenzivní medicíně je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu