This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Jaromír Vajter

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motol

Celkový program sympozia ISICEM, které proběhlo 14.-18. března 2016 v hlavním městě Belgie Bruselu, se nesl v duchu vzdělávání a klinického výzkumu. Více než 6 000 posluchačů vyslechlo hlavní témata týkající se například sepse, tekutinové resuscitace, umělé plicní ventilace, orgánové, přístrojové a medikamentózní podpory a mnohých dalších témat. Část programu byla věnována antibiotické a mikrobiologické tematice. Jedním z nejnáročnějších úkolů v intenzivní medicíně je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu