This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Jaromír Vajter

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motol

Celkový program sympozia ISICEM, které proběhlo 14.-18. března 2016 v hlavním městě Belgie Bruselu, se nesl v duchu vzdělávání a klinického výzkumu. Více než 6 000 posluchačů vyslechlo hlavní témata týkající se například sepse, tekutinové resuscitace, umělé plicní ventilace, orgánové, přístrojové a medikamentózní podpory a mnohých dalších témat. Část programu byla věnována antibiotické a mikrobiologické tematice. Jedním z nejnáročnějších úkolů v intenzivní medicíně je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu