This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2016 Czech edition

36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Jaromír Vajter

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motol

Celkový program sympozia ISICEM, které proběhlo 14.-18. března 2016 v hlavním městě Belgie Bruselu, se nesl v duchu vzdělávání a klinického výzkumu. Více než 6 000 posluchačů vyslechlo hlavní témata týkající se například sepse, tekutinové resuscitace, umělé plicní ventilace, orgánové, přístrojové a medikamentózní podpory a mnohých dalších témat. Část programu byla věnována antibiotické a mikrobiologické tematice. Jedním z nejnáročnějších úkolů v intenzivní medicíně je...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu