This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 11/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Podzimní číslo přináší čtenářům informace o dvou velkých kongresech zaměřených na mikrobiologii a infekční nemoci, a to 29. kongresu Československé společnosti mikrobiologické a VIII. Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. Další příspěvek se zabýcá důležitostí screeningu a epidemiologických opatření k zabránění šíření rezistentních kmenů. Rostoucí rezistence bakterií a aplikace nových antibiotik je také předmětem dvou zajímavých kazuistik.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Naďa Mallátová
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2x ročně / 13. ročník / ISSN (Print): 1804-4212 / ISSN (On-line): 2694-7390
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu