This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Jaký je přínos mikrobiologického screeningu při záchytu rezistencí typu difficult-to-treat? Zkušenosti ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Gabriela Kroneislová, Jan Závora

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN a 1. LF UK, Praha

1. Úvod Celosvětově je rezistence k antimikrobiálním látkám jedním z největších problémů, se kterými se zdravotnictví denně potýká. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) budou infekce spojené s multirezistentními mikroorganizmy do roku 2050 nejčastější příčinou úmrtí (častější než kardiovaskulární a onkologická onemocnění) [1]. Je patrné, že i přes všechna opatření, je rezistence stále na vzestupu. Proto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu