This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Zpráva z 29. kongresu Československé společnosti mikrobiologické

Jan Závora, Gabriela Kroneislová

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN a 1. LF UK, Praha

Letošní ročník kongresu Československé společnosti mikrobiologické se konal v Brně ve dnech 15.–17. 9. Po delší době byl tento kongres spojením Moravsko-slovenských mikrobiologických dní a Tomáškových dní mladých mikrobiologů a již zmiňovaného kongresu Československé společnosti mikrobiologické. Akce byla mezinárodního charakteru. Pro účastníky představoval výjimečnou příležitost k výměně zkušeností se zahraničními (převážně slovenskými) pracovišti. Pro mnoho z nás byl překvapením zcela odlišný přístup...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu