This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

Helena Hintnausová

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK

Letošní ročník kongresu KMINE se konal ve dnech 22.–24. 9. 2022 v Praze. V prostorách Top Hotel Praha & Congress Centre se sešli odborníci různých oborů, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí infekčních chorob. K pořádání této akce se spojily čtyři odborné společnosti – Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu