This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

Helena Hintnausová

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK

Letošní ročník kongresu KMINE se konal ve dnech 22.–24. 9. 2022 v Praze. V prostorách Top Hotel Praha & Congress Centre se sešli odborníci různých oborů, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí infekčních chorob. K pořádání této akce se spojily čtyři odborné společnosti – Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu