This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Editorial

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN v Praze

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, přátelé Antiinfectives News,   Po éře online kongresů, konečně došlo k opětovnému uvolnění a v září se konaly hned dva velké kongresy s problematikou mikrobiologie a infekčních nemocí. Prvním byl mezinárodní 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické v Brně, jehož náplň shrnuli ve své zprávě MUDr. Závora a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu