This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Použití kombinace ceftazidim + avibaktam u dětského pacienta na dlouhodobé UPV s infekcí neznámého původu a systémovými příznaky sepse

Jana Djakow1, 2, Daniel Blažek1

1 Oddělení následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice
2 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Souhrn Dovolujeme si prezentovat případovou studii 17letého, dlouhodobě hospitalizovaného pacienta na dlouhodobé umělé plicní ventilaci (UPV), se základní diagnózou dětské mozkové obrny (DMO), u kterého jsme úspěšně použili antibiotickou kombinaci ceftazidim + avibaktam k léčbě infekce nejasného původu se systémovými příznaky sepse. Klíčová slova: ceftazidim + avibaktam, umělá plicní ventilace, dětská mozková obrna, sepse  ...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu