This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2022 Czech edition

Použití kombinace ceftazidim + avibaktam u dětského pacienta na dlouhodobé UPV s infekcí neznámého původu a systémovými příznaky sepse

Jana Djakow1, 2, Daniel Blažek1

1 Oddělení následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice
2 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Souhrn Dovolujeme si prezentovat případovou studii 17letého, dlouhodobě hospitalizovaného pacienta na dlouhodobé umělé plicní ventilaci (UPV), se základní diagnózou dětské mozkové obrny (DMO), u kterého jsme úspěšně použili antibiotickou kombinaci ceftazidim + avibaktam k léčbě infekce nejasného původu se systémovými příznaky sepse. Klíčová slova: ceftazidim + avibaktam, umělá plicní ventilace, dětská mozková obrna, sepse  ...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu