This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 01/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News připravila MUDr. Václava Adámková přehledový článek o testování tigecyklinu ve VFN v Praze a prof. MUDr. David Jahoda, CSc., se spoluautory zpracovali problematiku užití tigecyklinu v ortopedii. Dále jsou zde k přečtení dvě zajímavé kazuistiky (případ alternativní léčby recidivující těžké kolitidy vyvolané bakterií C. difficile a případ úspěšné léčby komplikované infekce měkkých tkání tigecyklinem u pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk pro chronickou lymfatickou leukemii) a zpráva z kongresu ICAAC 2012 od MUDr. Nadi Mallátové.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: MUDr. David Charvát, MUDr. Naďa Mallátová, PhDr. Hana Kaiserová
Redakce: Judita Vogelová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu