This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Alternativní antibiotická léčba recidivující těžké kolitidy vyvolané bakterií

David Charvát

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Závažným problémem všech nemocnic v současnosti jsou nozokomiální infekce, tedy infekční komplikace vznikající u pacientů v souvislosti s hospitalizací. Skutečným postrachem pro pacienty pak je nozokomiální střevní infekce vyvolaná anaerobní G-pozitivní sporulující bakterií Clostridium difficile, a to pro její neustále narůstající incidenci a pro vysokou smrtnost, která při těžkém průběhu dosahuje až 45 %....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu