This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Alternativní antibiotická léčba recidivující těžké kolitidy vyvolané bakterií

David Charvát

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Závažným problémem všech nemocnic v současnosti jsou nozokomiální infekce, tedy infekční komplikace vznikající u pacientů v souvislosti s hospitalizací. Skutečným postrachem pro pacienty pak je nozokomiální střevní infekce vyvolaná anaerobní G-pozitivní sporulující bakterií Clostridium difficile, a to pro její neustále narůstající incidenci a pro vysokou smrtnost, která při těžkém průběhu dosahuje až 45 %....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu