This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Alternativní antibiotická léčba recidivující těžké kolitidy vyvolané bakterií

David Charvát

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Závažným problémem všech nemocnic v současnosti jsou nozokomiální infekce, tedy infekční komplikace vznikající u pacientů v souvislosti s hospitalizací. Skutečným postrachem pro pacienty pak je nozokomiální střevní infekce vyvolaná anaerobní G-pozitivní sporulující bakterií Clostridium difficile, a to pro její neustále narůstající incidenci a pro vysokou smrtnost, která při těžkém průběhu dosahuje až 45 %....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu