This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Alternativní antibiotická léčba recidivující těžké kolitidy vyvolané bakterií

David Charvát

I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Závažným problémem všech nemocnic v současnosti jsou nozokomiální infekce, tedy infekční komplikace vznikající u pacientů v souvislosti s hospitalizací. Skutečným postrachem pro pacienty pak je nozokomiální střevní infekce vyvolaná anaerobní G-pozitivní sporulující bakterií Clostridium difficile, a to pro její neustále narůstající incidenci a pro vysokou smrtnost, která při těžkém průběhu dosahuje až 45 %....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu