This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Testování tigecyklinu ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Tigecyklin je širokospektré antibiotikum s prokázanou účinností vůči mnoha bakteriím, včetně multirezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentním enterokokům, enterobakteriím produkujícím širokospektré betalaktamázy typu ESBL, popřípadě karbapenemázy. Mezi necitlivé se řadí především Pseudomonas aeruginosa.   In vitro stanovení citlivosti bakteriálních izolátů k antibiotikům V éře narůstající rezistence bakterií k antibiotikům nelze odhadovat citlivost bakteriálního původce bez ověření...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu