This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Testování tigecyklinu ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Tigecyklin je širokospektré antibiotikum s prokázanou účinností vůči mnoha bakteriím, včetně multirezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentním enterokokům, enterobakteriím produkujícím širokospektré betalaktamázy typu ESBL, popřípadě karbapenemázy. Mezi necitlivé se řadí především Pseudomonas aeruginosa.   In vitro stanovení citlivosti bakteriálních izolátů k antibiotikům V éře narůstající rezistence bakterií k antibiotikům nelze odhadovat citlivost bakteriálního původce bez ověření...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu