This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Testování tigecyklinu ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Tigecyklin je širokospektré antibiotikum s prokázanou účinností vůči mnoha bakteriím, včetně multirezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentním enterokokům, enterobakteriím produkujícím širokospektré betalaktamázy typu ESBL, popřípadě karbapenemázy. Mezi necitlivé se řadí především Pseudomonas aeruginosa.   In vitro stanovení citlivosti bakteriálních izolátů k antibiotikům V éře narůstající rezistence bakterií k antibiotikům nelze odhadovat citlivost bakteriálního původce bez ověření...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu