This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Top 10 Papers in Mycology – ICAAC 2012

Naďa Mallátová

Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s.

ICAAC 2012   San Francisko hostilo v roce 2012 již 52. Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) a opět nechybělo sympozium Top 10 Papers in Mycology. Na rozdíl od jiných let bylo vybráno pouze 8 prací.(1-8) V souvislosti s nimi však byly zmíněny i další, které doplnily, nebo potvrdily prezentované poznatky.(značeno a, b,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu