This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Úspěšná léčba komplikované infekce měkkých tkání tigecyklinem u pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk pro chronickou lymfatickou leukémii

Pavel Žák, Alžběta Zavřelová, Melanie Cermanová, Jakub Radocha, Pavla Paterová

IV. interní hematologická klinika a Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha

Úvod U pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (aloTKB) jsou různou měrou narušeny humorální a buněčné imunitní mechanismy. Z tohoto důvodu jsou přítomny četné oportunní infekce, často s vleklým a neobvyklým průběhem. Prezentujeme případ pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk se závažnou infekcí měkkých tkání – kůže a podkoží, kde došlo k rychlému zvládnutí infekční...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu