This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Úspěšná léčba komplikované infekce měkkých tkání tigecyklinem u pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk pro chronickou lymfatickou leukémii

Pavel Žák, Alžběta Zavřelová, Melanie Cermanová, Jakub Radocha, Pavla Paterová

IV. interní hematologická klinika a Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha

Úvod U pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (aloTKB) jsou různou měrou narušeny humorální a buněčné imunitní mechanismy. Z tohoto důvodu jsou přítomny četné oportunní infekce, často s vleklým a neobvyklým průběhem. Prezentujeme případ pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk se závažnou infekcí měkkých tkání – kůže a podkoží, kde došlo k rychlému zvládnutí infekční...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu