This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Úspěšná léčba komplikované infekce měkkých tkání tigecyklinem u pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk pro chronickou lymfatickou leukémii

Pavel Žák, Alžběta Zavřelová, Melanie Cermanová, Jakub Radocha, Pavla Paterová

IV. interní hematologická klinika a Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha

Úvod U pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (aloTKB) jsou různou měrou narušeny humorální a buněčné imunitní mechanismy. Z tohoto důvodu jsou přítomny četné oportunní infekce, často s vleklým a neobvyklým průběhem. Prezentujeme případ pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk se závažnou infekcí měkkých tkání – kůže a podkoží, kde došlo k rychlému zvládnutí infekční...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu