This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Užití tigecyklinu v ortopedii

David Jahoda, Ivan Landor, David Pokorný, Miloš Síbek

1. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK

Úvod Infekce v ortopedii vždy představovaly závažný terapeutický problém s často letálními konci. Zavedení antibiotik do našeho léčebného repertoáru výrazně zvýšilo úspěšnost chirurgické terapie osteomyelitidy i hnisavých artritid. Od poloviny šedesátých let se pak implantace endoprotézy stala nejrozšířenější ortopedickou operací a je jedním z nejúspěšnějších terapeutických postupů prováděných ortopédy. Krátkodobá úspěšnost operace kloubní náhrady je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu