This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Užití tigecyklinu v ortopedii

David Jahoda, Ivan Landor, David Pokorný, Miloš Síbek

1. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK

Úvod Infekce v ortopedii vždy představovaly závažný terapeutický problém s často letálními konci. Zavedení antibiotik do našeho léčebného repertoáru výrazně zvýšilo úspěšnost chirurgické terapie osteomyelitidy i hnisavých artritid. Od poloviny šedesátých let se pak implantace endoprotézy stala nejrozšířenější ortopedickou operací a je jedním z nejúspěšnějších terapeutických postupů prováděných ortopédy. Krátkodobá úspěšnost operace kloubní náhrady je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu