This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Užití tigecyklinu v ortopedii

David Jahoda, Ivan Landor, David Pokorný, Miloš Síbek

1. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK

Úvod Infekce v ortopedii vždy představovaly závažný terapeutický problém s často letálními konci. Zavedení antibiotik do našeho léčebného repertoáru výrazně zvýšilo úspěšnost chirurgické terapie osteomyelitidy i hnisavých artritid. Od poloviny šedesátých let se pak implantace endoprotézy stala nejrozšířenější ortopedickou operací a je jedním z nejúspěšnějších terapeutických postupů prováděných ortopédy. Krátkodobá úspěšnost operace kloubní náhrady je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu