This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2013 Czech edition

Užití tigecyklinu v ortopedii

David Jahoda, Ivan Landor, David Pokorný, Miloš Síbek

1. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK

Úvod Infekce v ortopedii vždy představovaly závažný terapeutický problém s často letálními konci. Zavedení antibiotik do našeho léčebného repertoáru výrazně zvýšilo úspěšnost chirurgické terapie osteomyelitidy i hnisavých artritid. Od poloviny šedesátých let se pak implantace endoprotézy stala nejrozšířenější ortopedickou operací a je jedním z nejúspěšnějších terapeutických postupů prováděných ortopédy. Krátkodobá úspěšnost operace kloubní náhrady je...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu