This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 1/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V slovenskom vydaní časopisu Antiinfectives News rozobrala dvojica autoriek na čele s prof. MUDr. Annou Líškovou, PhD., epidemiologickú situáciu problémových rezistentných patogénov na Slovensku, profil isavukonazolu pripravil doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, a téme invazívnej aspergilózy a mukormykózy u hematologických pacientov sa venovala MUDr. Eva Bojtárová, PhD.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Eva Bojtárová, PhD.,
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 4. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu