This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Slovak edition

Invazívna aspergilóza a mukormykóza u hematologických pacientov

Eva Bojtárová

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a SZU, UN Bratislava

Abstrakt Invazívne plesňové infekcie sú hlavnou infekčnou príčinou morbidity a mortality u hematologických pacientov, liečených intenzívnou cytotoxickou chemoterapiou a transplantáciou krvotvorných buniek. Diagnostika invazívnej aspergilózy a mukormykózy je náročná pre nízku senzitivitu mykologických testov u neutropenických pacientov, ale pre atypické klinické prejavy aj u pacientov bez neutropénie. Včasná a cielená systémová antimykotická liečba je u imunokompromitovaných pacientov nevyhnutná na zlepšenie prežívania. Výber optimálnej...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu