This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Slovak edition

Vážení čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ

vitajte pri čítaní nášho časopisu. Slovensko patrí medzi krajiny s vyššou spotrebou antibiotík, než je priemer krajín EÚ. Tiež sa zaraďuje oproti priemeru štátov EÚ medzi krajiny s vyššou rezistenciou nemocničných patogénov (aj komunitných). Rezistencia na antibiotiká je prirodzený obranný mechanizmus baktérií. Zvyčajne sa bránime používaniu ďalších antibiotík a často si myslíme, že nadmernou spotrebou antiinfektív zvíťazíme nad...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu