This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 1/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 12

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej verzie časopisu Antiinfectives News nájdete kazuistiky približujúce použitie tigecyklínu. O liečbe pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde napísali prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., a MUDr. Jana Iľková, prípad použitia tigecyklínu u pacienta s fudroyantovou kolitídou spracovala MUDr. Klára Soboňová, PhD., a použitiu tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou sa venoval MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Jana Iľková,
prim. MUDr. Jaroslav Mikula, MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, MUDr. Klára Soboňová, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 3. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15Partneři projektu