This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou

Marek Smolár

Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM, Martin

Súhrn Duodenálna fistula patrí medzi pooperačné komplikácie, ktoré predstavujú často zdĺhavý terapeutický problém. Pri neadekvátnej drenáži duodenálneho obsahu dochádza k vytváraniu intraabdominálnych kolekcií, ktoré sa veľmi skoro sekundárne infikujú a sú zdrojom sepsy, ktorá prehlbuje celkový zlý stav pacienta a znižuje predpoklady na priaznivé zhojenie fistuly. Duodenálne fistuly sa primárne liečia konzervatívne. Podmienkou spontánneho uzáveru fistuly je kontrola infekcie,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu