This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s duodenálnou fistulou

Marek Smolár

Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM, Martin

Súhrn Duodenálna fistula patrí medzi pooperačné komplikácie, ktoré predstavujú často zdĺhavý terapeutický problém. Pri neadekvátnej drenáži duodenálneho obsahu dochádza k vytváraniu intraabdominálnych kolekcií, ktoré sa veľmi skoro sekundárne infikujú a sú zdrojom sepsy, ktorá prehlbuje celkový zlý stav pacienta a znižuje predpoklady na priaznivé zhojenie fistuly. Duodenálne fistuly sa primárne liečia konzervatívne. Podmienkou spontánneho uzáveru fistuly je kontrola infekcie,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu