This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde

Pavol Jarčuška, Jana Iľková

1 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach
2 II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Tigecyklín je liekom voľby v liečbe komplikovaných intraabdominálnych infekcií. Autori predkladajú kazuistiku pacienta s komplikovanou intraabdominálnou infekciou počas akútnej pankreatitídy, ktorý bol liečený s efektom kombináciou tigecyklínu a amikacínu. Výhodou tigecyklínu je súčasná účinnosť na najčastejšie patogény intraabdominálnych infekcií – enterokoky, enterobaktérie a anaeróby vrátane kmeňov produkujúcich ESBL. Kľúčové slová: pankreatitída – intraabdominálne infekcie – tigecyklín   Úvod Tigecyklín...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu