This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde

Pavol Jarčuška, Jana Iľková

1 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach
2 II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Tigecyklín je liekom voľby v liečbe komplikovaných intraabdominálnych infekcií. Autori predkladajú kazuistiku pacienta s komplikovanou intraabdominálnou infekciou počas akútnej pankreatitídy, ktorý bol liečený s efektom kombináciou tigecyklínu a amikacínu. Výhodou tigecyklínu je súčasná účinnosť na najčastejšie patogény intraabdominálnych infekcií – enterokoky, enterobaktérie a anaeróby vrátane kmeňov produkujúcich ESBL. Kľúčové slová: pankreatitída – intraabdominálne infekcie – tigecyklín   Úvod Tigecyklín...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu