This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s intraabdominálnou infekciou pri akútnej pankreatitíde

Pavol Jarčuška, Jana Iľková

1 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach
2 II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Tigecyklín je liekom voľby v liečbe komplikovaných intraabdominálnych infekcií. Autori predkladajú kazuistiku pacienta s komplikovanou intraabdominálnou infekciou počas akútnej pankreatitídy, ktorý bol liečený s efektom kombináciou tigecyklínu a amikacínu. Výhodou tigecyklínu je súčasná účinnosť na najčastejšie patogény intraabdominálnych infekcií – enterokoky, enterobaktérie a anaeróby vrátane kmeňov produkujúcich ESBL. Kľúčové slová: pankreatitída – intraabdominálne infekcie – tigecyklín   Úvod Tigecyklín...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu