This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Psoriasis News Czech edition

Datum vydání: 01/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle Psoriasis News se prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., věnuje metabolickému syndromu, prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., zase z pohledu imunologa apremilastu a jeho postavení v léčbě pacientů s psoriázou se současnými komorbiditami. Kazuistiku popisující léčbu psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty přinášejí MUDr. Jan Říčař, Ph.D., a prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., a vybrané poznatky z kongresu EADV konaného 12.–16. září 2018 v Paříži sepsala MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.;
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.; MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.; doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.;
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz,
Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 3. ročník / ISSN 2570-6446 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22558Partneři projektu