This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Apremilast a jeho postavení v léčbě pacientů s psoriázou se současnými komorbiditami z hlediska imunologa

Vojtěch Thon

RECETOX, Masarykova univerzita; AKIMED, Brno

Souhrn Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje kolem 2 % populace. Významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Je spojena s řadou komorbidit včetně metabolického syndromu, kardiovaskulárních onemocnění i psychických poruch. Postižena nemusí být jen kůže, nýbrž u řady pacientů se rozvíjí psoriatická artritida. Biologická léčba může být provázena infekcemi a z důvodu suprese i malignitami. Selektivní inhibice...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu