This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Apremilast a jeho postavení v léčbě pacientů s psoriázou se současnými komorbiditami z hlediska imunologa

Vojtěch Thon

RECETOX, Masarykova univerzita; AKIMED, Brno

Souhrn Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje kolem 2 % populace. Významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Je spojena s řadou komorbidit včetně metabolického syndromu, kardiovaskulárních onemocnění i psychických poruch. Postižena nemusí být jen kůže, nýbrž u řady pacientů se rozvíjí psoriatická artritida. Biologická léčba může být provázena infekcemi a z důvodu suprese i malignitami. Selektivní inhibice...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu