This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Apremilast a jeho postavení v léčbě pacientů s psoriázou se současnými komorbiditami z hlediska imunologa

Vojtěch Thon

RECETOX, Masarykova univerzita; AKIMED, Brno

Souhrn Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje kolem 2 % populace. Významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Je spojena s řadou komorbidit včetně metabolického syndromu, kardiovaskulárních onemocnění i psychických poruch. Postižena nemusí být jen kůže, nýbrž u řady pacientů se rozvíjí psoriatická artritida. Biologická léčba může být provázena infekcemi a z důvodu suprese i malignitami. Selektivní inhibice...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu