This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Apremilast a jeho postavení v léčbě pacientů s psoriázou se současnými komorbiditami z hlediska imunologa

Vojtěch Thon

RECETOX, Masarykova univerzita; AKIMED, Brno

Souhrn Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje kolem 2 % populace. Významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Je spojena s řadou komorbidit včetně metabolického syndromu, kardiovaskulárních onemocnění i psychických poruch. Postižena nemusí být jen kůže, nýbrž u řady pacientů se rozvíjí psoriatická artritida. Biologická léčba může být provázena infekcemi a z důvodu suprese i malignitami. Selektivní inhibice...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu