This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty

Jan Říčař, Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Souhrn Autoři popisují případ 56letého pacienta po léčbě karcinomu prostaty s těžkou psoriázou léčeného apremilastem. Současně diskutují poznatky o rizicích a přínosu celkové léčby apremilastem u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, karcinom prostaty   Summary Authors describe a case of apremilast treatment for severe psoriasis in 56-year-old man with personal history of prostate cancer. The risks and...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu