This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty

Jan Říčař, Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Souhrn Autoři popisují případ 56letého pacienta po léčbě karcinomu prostaty s těžkou psoriázou léčeného apremilastem. Současně diskutují poznatky o rizicích a přínosu celkové léčby apremilastem u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, karcinom prostaty   Summary Authors describe a case of apremilast treatment for severe psoriasis in 56-year-old man with personal history of prostate cancer. The risks and...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu