This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty

Jan Říčař, Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Souhrn Autoři popisují případ 56letého pacienta po léčbě karcinomu prostaty s těžkou psoriázou léčeného apremilastem. Současně diskutují poznatky o rizicích a přínosu celkové léčby apremilastem u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, karcinom prostaty   Summary Authors describe a case of apremilast treatment for severe psoriasis in 56-year-old man with personal history of prostate cancer. The risks and...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu