This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Léčba psoriázy apremilastem u pacienta po karcinomu prostaty

Jan Říčař, Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Souhrn Autoři popisují případ 56letého pacienta po léčbě karcinomu prostaty s těžkou psoriázou léčeného apremilastem. Současně diskutují poznatky o rizicích a přínosu celkové léčby apremilastem u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění. Klíčová slova: psoriasis vulgaris, apremilast, karcinom prostaty   Summary Authors describe a case of apremilast treatment for severe psoriasis in 56-year-old man with personal history of prostate cancer. The risks and...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu