This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Milí přátelé,

Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

je známé, že psoriáza je často sdružena s dalšími zánětlivými chorobami, které vedou ke zkrácení průměrné délky života pacientů až o pět let, a to především kvůli riziku kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy nebo diabetu a jeho komplikacím. U pacientů s psoriázou je proto vhodné pravidelné vyšetřování základních kardiometabolických rizikových faktorů, které se většinou sdružují do metabolického syndromu.   Metabolický syndrom je definován jako...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu