This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Milí přátelé,

Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

je známé, že psoriáza je často sdružena s dalšími zánětlivými chorobami, které vedou ke zkrácení průměrné délky života pacientů až o pět let, a to především kvůli riziku kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy nebo diabetu a jeho komplikacím. U pacientů s psoriázou je proto vhodné pravidelné vyšetřování základních kardiometabolických rizikových faktorů, které se většinou sdružují do metabolického syndromu.   Metabolický syndrom je definován jako...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu