This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Milí přátelé,

Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

je známé, že psoriáza je často sdružena s dalšími zánětlivými chorobami, které vedou ke zkrácení průměrné délky života pacientů až o pět let, a to především kvůli riziku kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy nebo diabetu a jeho komplikacím. U pacientů s psoriázou je proto vhodné pravidelné vyšetřování základních kardiometabolických rizikových faktorů, které se většinou sdružují do metabolického syndromu.   Metabolický syndrom je definován jako...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu