This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Milí přátelé,

Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

je známé, že psoriáza je často sdružena s dalšími zánětlivými chorobami, které vedou ke zkrácení průměrné délky života pacientů až o pět let, a to především kvůli riziku kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy nebo diabetu a jeho komplikacím. U pacientů s psoriázou je proto vhodné pravidelné vyšetřování základních kardiometabolických rizikových faktorů, které se většinou sdružují do metabolického syndromu.   Metabolický syndrom je definován jako...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu