This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Milí přátelé,

Petra Cetkovská

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

je známé, že psoriáza je často sdružena s dalšími zánětlivými chorobami, které vedou ke zkrácení průměrné délky života pacientů až o pět let, a to především kvůli riziku kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy nebo diabetu a jeho komplikacím. U pacientů s psoriázou je proto vhodné pravidelné vyšetřování základních kardiometabolických rizikových faktorů, které se většinou sdružují do metabolického syndromu.   Metabolický syndrom je definován jako...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu