This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Metabolický syndrom

Hana Rosolová

Centrum preventivní kardiologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 2. interní klinika FN Plzeň

Souhrn Metabolický syndrom (MS) je soubor metabolických a kardio­vaskulárních (KV) rizikových faktorů, které se často vyskytují spolu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ MS. Přítomnost MS je asociována s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik KV onemocnění ve srovnání s populací bez MS. Vyhledávání pacientů s MS má význam především v primární prevenci KV onemocnění a v prevenci...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu