This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Metabolický syndrom

Hana Rosolová

Centrum preventivní kardiologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 2. interní klinika FN Plzeň

Souhrn Metabolický syndrom (MS) je soubor metabolických a kardio­vaskulárních (KV) rizikových faktorů, které se často vyskytují spolu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ MS. Přítomnost MS je asociována s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik KV onemocnění ve srovnání s populací bez MS. Vyhledávání pacientů s MS má význam především v primární prevenci KV onemocnění a v prevenci...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu