This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Metabolický syndrom

Hana Rosolová

Centrum preventivní kardiologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 2. interní klinika FN Plzeň

Souhrn Metabolický syndrom (MS) je soubor metabolických a kardio­vaskulárních (KV) rizikových faktorů, které se často vyskytují spolu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ MS. Přítomnost MS je asociována s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik KV onemocnění ve srovnání s populací bez MS. Vyhledávání pacientů s MS má význam především v primární prevenci KV onemocnění a v prevenci...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu