This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2019 Czech edition

Metabolický syndrom

Hana Rosolová

Centrum preventivní kardiologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 2. interní klinika FN Plzeň

Souhrn Metabolický syndrom (MS) je soubor metabolických a kardio­vaskulárních (KV) rizikových faktorů, které se často vyskytují spolu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ MS. Přítomnost MS je asociována s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik KV onemocnění ve srovnání s populací bez MS. Vyhledávání pacientů s MS má význam především v primární prevenci KV onemocnění a v prevenci...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu