This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro první číslo roku 2019 časopisu Prostate Cancer News připravil MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., přehledový článek o novinkách v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prostaty, MUDr. Ivo Kocák, Ph.D., a MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., zveřejnili kazuistiku o sekvenční léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Číslo uzavřel MUDr. Martin Matějů, Ph.D., s příspěvkem na téma PSA jako marker progrese při terapii mCRPC.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Bc. Michala Zavadilová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 1805-8728 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Partneři projektu