This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

David Feltl

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

psát úvodník o karcinomu prostaty je pro onkologa čistá radost. Tohle onemocnění je totiž krásným příkladem pokroku v onkologii. Toho pokroku v diagnostice i léčbě, na který jsme při každé příležitosti tázáni pacienty, jejich příbuznými, plátci zdravotní péče i novináři a který je zrovna v případě karcinomu prostaty úplně hmatatelný. Můžeme začít třeba hned u diagnostických a stagingových metod. Začíná se prosazovat cílená fúzní biopsie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu