This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

David Feltl

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

psát úvodník o karcinomu prostaty je pro onkologa čistá radost. Tohle onemocnění je totiž krásným příkladem pokroku v onkologii. Toho pokroku v diagnostice i léčbě, na který jsme při každé příležitosti tázáni pacienty, jejich příbuznými, plátci zdravotní péče i novináři a který je zrovna v případě karcinomu prostaty úplně hmatatelný. Můžeme začít třeba hned u diagnostických a stagingových metod. Začíná se prosazovat cílená fúzní biopsie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu