This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

David Feltl

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

psát úvodník o karcinomu prostaty je pro onkologa čistá radost. Tohle onemocnění je totiž krásným příkladem pokroku v onkologii. Toho pokroku v diagnostice i léčbě, na který jsme při každé příležitosti tázáni pacienty, jejich příbuznými, plátci zdravotní péče i novináři a který je zrovna v případě karcinomu prostaty úplně hmatatelný. Můžeme začít třeba hned u diagnostických a stagingových metod. Začíná se prosazovat cílená fúzní biopsie...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu