This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Milí čtenáři,

David Feltl

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

psát úvodník o karcinomu prostaty je pro onkologa čistá radost. Tohle onemocnění je totiž krásným příkladem pokroku v onkologii. Toho pokroku v diagnostice i léčbě, na který jsme při každé příležitosti tázáni pacienty, jejich příbuznými, plátci zdravotní péče i novináři a který je zrovna v případě karcinomu prostaty úplně hmatatelný. Můžeme začít třeba hned u diagnostických a stagingových metod. Začíná se prosazovat cílená fúzní biopsie...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu