This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Metastatický karcinom prostaty má ze všech stadií nejhorší prognózu. Pět let od diagnózy přežívá pouze třetina pacientů. Mezi hlavní prognostické parametry patří výkonnostní stav, rozsah onemocnění, Gleasonovo skóre a hodnoty prostatického specifického antigenu, hemoglobinu, alkalické fosfatázy a albuminu. Základní léčbou metastatického stadia je hormonální blokáda. V posledních letech byly zveřejněny výsledky studií, které hodnotily účinnost docetaxelu nebo abirateronu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu