This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Metastatický karcinom prostaty má ze všech stadií nejhorší prognózu. Pět let od diagnózy přežívá pouze třetina pacientů. Mezi hlavní prognostické parametry patří výkonnostní stav, rozsah onemocnění, Gleasonovo skóre a hodnoty prostatického specifického antigenu, hemoglobinu, alkalické fosfatázy a albuminu. Základní léčbou metastatického stadia je hormonální blokáda. V posledních letech byly zveřejněny výsledky studií, které hodnotily účinnost docetaxelu nebo abirateronu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu