This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Metastatický karcinom prostaty má ze všech stadií nejhorší prognózu. Pět let od diagnózy přežívá pouze třetina pacientů. Mezi hlavní prognostické parametry patří výkonnostní stav, rozsah onemocnění, Gleasonovo skóre a hodnoty prostatického specifického antigenu, hemoglobinu, alkalické fosfatázy a albuminu. Základní léčbou metastatického stadia je hormonální blokáda. V posledních letech byly zveřejněny výsledky studií, které hodnotily účinnost docetaxelu nebo abirateronu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu