This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Novinky v léčbě hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Metastatický karcinom prostaty má ze všech stadií nejhorší prognózu. Pět let od diagnózy přežívá pouze třetina pacientů. Mezi hlavní prognostické parametry patří výkonnostní stav, rozsah onemocnění, Gleasonovo skóre a hodnoty prostatického specifického antigenu, hemoglobinu, alkalické fosfatázy a albuminu. Základní léčbou metastatického stadia je hormonální blokáda. V posledních letech byly zveřejněny výsledky studií, které hodnotily účinnost docetaxelu nebo abirateronu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu