This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

PSA jako marker progrese při terapii mCRPC

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění postihující mužskou část evropské populace a je druhou nejčastější příčinou úmrtí u zdejších mužů. Vzhledem k jejich hormonální dependenci vykazují karcinomy prostaty poměrně indolentní biologické chování. Také ve stadiu metastazujícího onemocnění se tak často může jednat o léčitelné chronické onemocnění. Jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) je označováno onemocnění,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu