This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

PSA jako marker progrese při terapii mCRPC

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění postihující mužskou část evropské populace a je druhou nejčastější příčinou úmrtí u zdejších mužů. Vzhledem k jejich hormonální dependenci vykazují karcinomy prostaty poměrně indolentní biologické chování. Také ve stadiu metastazujícího onemocnění se tak často může jednat o léčitelné chronické onemocnění. Jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) je označováno onemocnění,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu