This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

PSA jako marker progrese při terapii mCRPC

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění postihující mužskou část evropské populace a je druhou nejčastější příčinou úmrtí u zdejších mužů. Vzhledem k jejich hormonální dependenci vykazují karcinomy prostaty poměrně indolentní biologické chování. Také ve stadiu metastazujícího onemocnění se tak často může jednat o léčitelné chronické onemocnění. Jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) je označováno onemocnění,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu