This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

PSA jako marker progrese při terapii mCRPC

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění postihující mužskou část evropské populace a je druhou nejčastější příčinou úmrtí u zdejších mužů. Vzhledem k jejich hormonální dependenci vykazují karcinomy prostaty poměrně indolentní biologické chování. Také ve stadiu metastazujícího onemocnění se tak často může jednat o léčitelné chronické onemocnění. Jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) je označováno onemocnění,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu