This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Sekvenční léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák1, Zdeněk Řehák2

1 KKOP MOÚ Brno
2 ONM MOÚ Brno

Úvod U generalizovaného karcinomu prostaty můžeme dle léčitelnosti vymezit dvě zásadní období. Zpočátku je pacient v období léčby kastračně senzitivního onemocnění, kdy je zásadním terapeutickým přístupem chirurgická či farmakologická kastrace, tzv. androgen-deprivační léčba (ADT). Po selhání možnosti ovlivnění onemocnění pouhou ADT přechází onemocnění v kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC). Přechod jedné fáze onemocnění v druhou je důležitým mezníkem v historii onemocnění,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu