This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Sekvenční léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák1, Zdeněk Řehák2

1 KKOP MOÚ Brno
2 ONM MOÚ Brno

Úvod U generalizovaného karcinomu prostaty můžeme dle léčitelnosti vymezit dvě zásadní období. Zpočátku je pacient v období léčby kastračně senzitivního onemocnění, kdy je zásadním terapeutickým přístupem chirurgická či farmakologická kastrace, tzv. androgen-deprivační léčba (ADT). Po selhání možnosti ovlivnění onemocnění pouhou ADT přechází onemocnění v kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC). Přechod jedné fáze onemocnění v druhou je důležitým mezníkem v historii onemocnění,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu