This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Sekvenční léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák1, Zdeněk Řehák2

1 KKOP MOÚ Brno
2 ONM MOÚ Brno

Úvod U generalizovaného karcinomu prostaty můžeme dle léčitelnosti vymezit dvě zásadní období. Zpočátku je pacient v období léčby kastračně senzitivního onemocnění, kdy je zásadním terapeutickým přístupem chirurgická či farmakologická kastrace, tzv. androgen-deprivační léčba (ADT). Po selhání možnosti ovlivnění onemocnění pouhou ADT přechází onemocnění v kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC). Přechod jedné fáze onemocnění v druhou je důležitým mezníkem v historii onemocnění,...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu