This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Sekvenční léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák1, Zdeněk Řehák2

1 KKOP MOÚ Brno
2 ONM MOÚ Brno

Úvod U generalizovaného karcinomu prostaty můžeme dle léčitelnosti vymezit dvě zásadní období. Zpočátku je pacient v období léčby kastračně senzitivního onemocnění, kdy je zásadním terapeutickým přístupem chirurgická či farmakologická kastrace, tzv. androgen-deprivační léčba (ADT). Po selhání možnosti ovlivnění onemocnění pouhou ADT přechází onemocnění v kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC). Přechod jedné fáze onemocnění v druhou je důležitým mezníkem v historii onemocnění,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu