This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2019 Czech edition

Sekvenční léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák1, Zdeněk Řehák2

1 KKOP MOÚ Brno
2 ONM MOÚ Brno

Úvod U generalizovaného karcinomu prostaty můžeme dle léčitelnosti vymezit dvě zásadní období. Zpočátku je pacient v období léčby kastračně senzitivního onemocnění, kdy je zásadním terapeutickým přístupem chirurgická či farmakologická kastrace, tzv. androgen-deprivační léčba (ADT). Po selhání možnosti ovlivnění onemocnění pouhou ADT přechází onemocnění v kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC). Přechod jedné fáze onemocnění v druhou je důležitým mezníkem v historii onemocnění,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu