This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 1/2024 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V aktuálním vydání se doc. Fricová věnuje léčbě bolesti se zaměřením na řešení především bolesti průlomové zmiňuje specifickou situaci pacientů s onkologickým postižením v oblasti hlavy. Dr. Červiek prezentuje důležitou připomínku rizikovosti a řešení trombocytopenie s indikací trombokoncentrátů a využití hemostyptik. Doc. Wald přehledně zpracoval téma lymfatické nedostatečnosti a potřeby včasného řešení s využitím opomíjené farmakoterapie jako významné součásti péče o ohrožené pacienty. Dvojice autorů prof. Vokurka a Mgr. Brezinová se po čase vrací k tématu ifosfamidem indukované encefalopatie s upozorněním na důležité téma lékových interakcí i v případě profylaktického nebo léčebného využití methylenové modři.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÉ REDAKTORKY: PhDr. Alena Palčová, Mgr. Petra Schmidová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
6. ročník, č. 1. vychází v březnu 2024 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu