This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2024 Czech Edition

Editorial

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, Centrum paliativní a podpůrné medicíny LF UK v Plzni

Vážení čtenáři, vážené a milé kolegyně a kolegové,   časopis Podpůrná léčba – časopis pro odborníky pečující o onkologické pacienty vstupuje do svého šestého ročníku vydávání. Tak jako doposud i nyní přináší zajímavé příspěvky od erudovaných autorů s bohatou zkušeností v jejich oborech. Publikované články jsou tak hodnotnými podklady a zdroji pro kvalitní vedení podpůrné léčby a péče v praxi. Kromě tradičních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu