This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2024 Czech Edition

Systémová farmakoterapie lymfatické nedostatečnosti a lymfedému

Martin Wald

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn Lymfedém je pozdním klinickým projevem a konečným patofyziologickým stadiem lymfatické insuficience. Systémová léčba (farmakoterapie) je sekundární prevencí rozvoje lymfedému, jejímž cílem je omezení nebo zastavení progrese chronické lymfatické insuficience. Systémová farmakoterapie je tedy metodou volby v časném stadiu lymfatické insuficience (tzv. klinicky latentní lymfedém). V pokročilém stadiu lymfatické insuficience, projevujícím se především otokem a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu