This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2024 Czech Edition

Ifosfamidem indukovaná encefalopatie – prevence a léčba

Samuel Vokurka 1, Barbora Brezinová 2

1 Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
2 Oddělení klinické farmacie FN Plzeň

Souhrn Ifosfamidem indukovaná encefalopatie (IFIE) může doprovázet chemoterapii s ifosfamidem v souvislosti nejspíše s akumulací metabolitu chloracetaldehydu pronikajícího hematoencefalickou bariérou. Definice standardního postupu její profylaxe nebo řešení nejsou běžně publikovány. ESMO–EONS–EANO Guidelines 2020 konstatuje, že léčba IFIE je čistě symptomatická, zahrnuje vysazení ifosfamidu, korekci elektrolytů a symptomatickou léčbu např. benzodiazepiny a pro prevenci a léčbu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu