This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2024 Czech Edition

Trombocytopenie po chemoterapii a hemostyptika – která a kdy?

Libor Červinek

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Souhrn Péče o pacienty s krvácivými problémy v souvislosti s podáním chemoterapie může představovat obtížně řešitelnou situaci. Snížení hladiny trombocytů může souviset s aktivitou základního onemocnění, závisí na typu aplikované léčby. Klinické projevy trombocytopenie mohou být skryté, pouze je přítomno laboratorní snížení hladiny krevních destiček. K manifestaci krvácivých projevů dochází při kožním či slizničním krvácení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu