This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Pancreatic Cancer News Czech edition

Datum vydání: 11/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Otázce, zda je naděje na zlepšení dlouhodobých výsledků léčby ca pankreatu se věnuje úvodník prof. Petruželky. S novinkami prezentovanými na ASCO 2017, týkajícími se diagnostiky a novými způsoby léčby adenokarcinomu, seznamuje článek prim. Kubaly. Kazuistiky popisují zkušenosti s nab-paklitaxelem v 1. linii léčby a individuálním přístupem k pacientům s nádory pankreatu a BRCA mutací. Přehledový článek se zabývá radikálním chirurgickým výkonem v rámci multimodální terapie ca pankreatu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,
prim. MUDr. Eugen Kubala ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2 x ročně / 4. ročník / ISSN 2336-4025 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21682Partneři projektu