This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Zkušenosti s nab-paklitaxelem (Abraxan) v první linii léčby metastatického karcinomu pankreatu

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na ZN). Incidence a mortalita jsou stabilizované s mírným nárůstem bez jakéhokoliv náznaku zlepšení ve srovnání s ostatními solidními nádory v České republice (1). Nejčastějším histologickým typem (> 90 %) jsou duktální adenokarcinomy (2). Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné výsledky ve všech stadiích onemocnění nejhorší. Pětiletá doba přežití...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu