This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Zkušenosti s nab-paklitaxelem (Abraxan) v první linii léčby metastatického karcinomu pankreatu

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na ZN). Incidence a mortalita jsou stabilizované s mírným nárůstem bez jakéhokoliv náznaku zlepšení ve srovnání s ostatními solidními nádory v České republice (1). Nejčastějším histologickým typem (> 90 %) jsou duktální adenokarcinomy (2). Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné výsledky ve všech stadiích onemocnění nejhorší. Pětiletá doba přežití...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu