This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Zkušenosti s nab-paklitaxelem (Abraxan) v první linii léčby metastatického karcinomu pankreatu

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na ZN). Incidence a mortalita jsou stabilizované s mírným nárůstem bez jakéhokoliv náznaku zlepšení ve srovnání s ostatními solidními nádory v České republice (1). Nejčastějším histologickým typem (> 90 %) jsou duktální adenokarcinomy (2). Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné výsledky ve všech stadiích onemocnění nejhorší. Pětiletá doba přežití...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu