This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní co lze očekávat v nejbližší budoucnosti

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ Praha

Je vůbec nějaká šance, jak zlepšit dlouhodobé výsledky léčby?   Léčba časných stadií v éře nových možností systémové léčby Radikální chirurgický výkon je stále považován za základní předpoklad pro dlouhodobý léčebný výsledek. V době diagnózy se u 15–20 % nemocných jedná o potenciálně resekabilní onemocnění; u 40 % nemocných jsou při diagnóze pomocí zobrazovacích metod zjištěny vzdálené metastázy a u zbylých 30–40 % jde o lokálně pokročilé,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu