This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní co lze očekávat v nejbližší budoucnosti

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ Praha

Je vůbec nějaká šance, jak zlepšit dlouhodobé výsledky léčby?   Léčba časných stadií v éře nových možností systémové léčby Radikální chirurgický výkon je stále považován za základní předpoklad pro dlouhodobý léčebný výsledek. V době diagnózy se u 15–20 % nemocných jedná o potenciálně resekabilní onemocnění; u 40 % nemocných jsou při diagnóze pomocí zobrazovacích metod zjištěny vzdálené metastázy a u zbylých 30–40 % jde o lokálně pokročilé,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu