This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní co lze očekávat v nejbližší budoucnosti

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ Praha

Je vůbec nějaká šance, jak zlepšit dlouhodobé výsledky léčby?   Léčba časných stadií v éře nových možností systémové léčby Radikální chirurgický výkon je stále považován za základní předpoklad pro dlouhodobý léčebný výsledek. V době diagnózy se u 15–20 % nemocných jedná o potenciálně resekabilní onemocnění; u 40 % nemocných jsou při diagnóze pomocí zobrazovacích metod zjištěny vzdálené metastázy a u zbylých 30–40 % jde o lokálně pokročilé,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu