This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom slinivky břišní co lze očekávat v nejbližší budoucnosti

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, katedra klinické onkologie IPVZ Praha

Je vůbec nějaká šance, jak zlepšit dlouhodobé výsledky léčby?   Léčba časných stadií v éře nových možností systémové léčby Radikální chirurgický výkon je stále považován za základní předpoklad pro dlouhodobý léčebný výsledek. V době diagnózy se u 15–20 % nemocných jedná o potenciálně resekabilní onemocnění; u 40 % nemocných jsou při diagnóze pomocí zobrazovacích metod zjištěny vzdálené metastázy a u zbylých 30–40 % jde o lokálně pokročilé,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu