This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu stále čeká na svůj okamžik

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Léčba karcinomu pankreatu zůstává stále jednou z významných nezodpovězených otázek, kterou si současná onkologická veřejnost klade. Nádory pankreatu nadále představují jeden z hlavních zabijáků v onkologii. Terapeutická odolnost vůči standardním léčebným postupům, jakými jsou chemoterapie a radioterapie, je charakteristickým znakem adenokarcinomu pankreatu, což je onemocnění, u něhož celková míra přežití 5 let zůstala za poslední dvě desetiletí pod 10 %, a to navzdory...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu