This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu stále čeká na svůj okamžik

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Léčba karcinomu pankreatu zůstává stále jednou z významných nezodpovězených otázek, kterou si současná onkologická veřejnost klade. Nádory pankreatu nadále představují jeden z hlavních zabijáků v onkologii. Terapeutická odolnost vůči standardním léčebným postupům, jakými jsou chemoterapie a radioterapie, je charakteristickým znakem adenokarcinomu pankreatu, což je onemocnění, u něhož celková míra přežití 5 let zůstala za poslední dvě desetiletí pod 10 %, a to navzdory...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu