This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu stále čeká na svůj okamžik

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Léčba karcinomu pankreatu zůstává stále jednou z významných nezodpovězených otázek, kterou si současná onkologická veřejnost klade. Nádory pankreatu nadále představují jeden z hlavních zabijáků v onkologii. Terapeutická odolnost vůči standardním léčebným postupům, jakými jsou chemoterapie a radioterapie, je charakteristickým znakem adenokarcinomu pankreatu, což je onemocnění, u něhož celková míra přežití 5 let zůstala za poslední dvě desetiletí pod 10 %, a to navzdory...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu