This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu stále čeká na svůj okamžik

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Léčba karcinomu pankreatu zůstává stále jednou z významných nezodpovězených otázek, kterou si současná onkologická veřejnost klade. Nádory pankreatu nadále představují jeden z hlavních zabijáků v onkologii. Terapeutická odolnost vůči standardním léčebným postupům, jakými jsou chemoterapie a radioterapie, je charakteristickým znakem adenokarcinomu pankreatu, což je onemocnění, u něhož celková míra přežití 5 let zůstala za poslední dvě desetiletí pod 10 %, a to navzdory...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu