This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Léčba adenokarcinomu pankreatu stále čeká na svůj okamžik

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Léčba karcinomu pankreatu zůstává stále jednou z významných nezodpovězených otázek, kterou si současná onkologická veřejnost klade. Nádory pankreatu nadále představují jeden z hlavních zabijáků v onkologii. Terapeutická odolnost vůči standardním léčebným postupům, jakými jsou chemoterapie a radioterapie, je charakteristickým znakem adenokarcinomu pankreatu, což je onemocnění, u něhož celková míra přežití 5 let zůstala za poslední dvě desetiletí pod 10 %, a to navzdory...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu