This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Individuální přístup k léčbě pacientů s nádory pankreatu a BRCA mutací

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Kazuistika pacientky s BRCA1 mutací, léčené již přes 2,5 roku pro iniciálně diseminovaný karcinom pankreatu, demonstruje výraznou senzitivitu BRCA pozitivních nádorů pankreatu k terapii platinovými deriváty a s tímto zřejmě spojenou výrazně lepší prognózu oproti konvenčním nádorům pankreatu. Také ukazuje, že s ohledem na vysokou chemosenzitivitu onemocnění je možné volit u těchto pacientů odlišnou strategii léčby než u konvenčních nádorů pankreatu spočívající...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu