This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Individuální přístup k léčbě pacientů s nádory pankreatu a BRCA mutací

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Kazuistika pacientky s BRCA1 mutací, léčené již přes 2,5 roku pro iniciálně diseminovaný karcinom pankreatu, demonstruje výraznou senzitivitu BRCA pozitivních nádorů pankreatu k terapii platinovými deriváty a s tímto zřejmě spojenou výrazně lepší prognózu oproti konvenčním nádorům pankreatu. Také ukazuje, že s ohledem na vysokou chemosenzitivitu onemocnění je možné volit u těchto pacientů odlišnou strategii léčby než u konvenčních nádorů pankreatu spočívající...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu