This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Individuální přístup k léčbě pacientů s nádory pankreatu a BRCA mutací

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Kazuistika pacientky s BRCA1 mutací, léčené již přes 2,5 roku pro iniciálně diseminovaný karcinom pankreatu, demonstruje výraznou senzitivitu BRCA pozitivních nádorů pankreatu k terapii platinovými deriváty a s tímto zřejmě spojenou výrazně lepší prognózu oproti konvenčním nádorům pankreatu. Také ukazuje, že s ohledem na vysokou chemosenzitivitu onemocnění je možné volit u těchto pacientů odlišnou strategii léčby než u konvenčních nádorů pankreatu spočívající...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu