This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2017 Czech edition

Individuální přístup k léčbě pacientů s nádory pankreatu a BRCA mutací

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Kazuistika pacientky s BRCA1 mutací, léčené již přes 2,5 roku pro iniciálně diseminovaný karcinom pankreatu, demonstruje výraznou senzitivitu BRCA pozitivních nádorů pankreatu k terapii platinovými deriváty a s tímto zřejmě spojenou výrazně lepší prognózu oproti konvenčním nádorům pankreatu. Také ukazuje, že s ohledem na vysokou chemosenzitivitu onemocnění je možné volit u těchto pacientů odlišnou strategii léčby než u konvenčních nádorů pankreatu spočívající...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu