This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 11/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Listopadové číslo Paediatric News je zaměřeno na problematiku infekčních onemocnění – na jejich léčbu antibiotiky a následnou péči. Úvodní článek se věnuje příčinám antibiotické rezistence a chybám při aplikaci antibiotik, užitečná je také přehledná tabulka, která je jeho součástí. Následuje příspěvek o speleoterapii, která je účinnou metodou v terapii dětských respiračních onemocnění, velmi často léčených právě antibiotiky. Dočtete se také o vzácné chorobě AADC-D a o jediném pracovišti v ČR, které provádí její screening ze suché kapky krve, a o genové terapii lékem Upstaza®.Obsah

Editorial
Zuzana Selementová
 
Antibiotika v ordinaci praktického lékaře: State of the Art
Václava Adámková
 
Deficit dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin (AADC-D) v klinické praxi
Martin Macháček, Hana Ošlejšková
 
Speleoterapie u dětí
Jarmila Überhuberová
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2× ročně ¦ 3. ročník ¦ ISSN (print): 2695-0847, ISSN (on-line): 2695-0855
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Partneři projektu