This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Speleoterapie u dětí

Jarmila Überhuberová

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, MPSV ČR

Souhrn Speleoterapie je vědní multidisciplinární obor i označení unikátní podzemní léčby. Vznikla složeninou slov speleologie a terapie. Označuje odborně vedenou léčbu aplikovanou v jeskyních. Ve státech střední Evropy se za posledních více jak 50 let dostává do popředí speleoterapie nejen jako léčebná metoda ve specifickém jeskynním mikroklimatu, ale i terapie v podzemí ovlivněném lidskou činností...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu