This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Speleoterapie u dětí

Jarmila Überhuberová

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, MPSV ČR

Souhrn Speleoterapie je vědní multidisciplinární obor i označení unikátní podzemní léčby. Vznikla složeninou slov speleologie a terapie. Označuje odborně vedenou léčbu aplikovanou v jeskyních. Ve státech střední Evropy se za posledních více jak 50 let dostává do popředí speleoterapie nejen jako léčebná metoda ve specifickém jeskynním mikroklimatu, ale i terapie v podzemí ovlivněném lidskou činností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu