This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Speleoterapie u dětí

Jarmila Überhuberová

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, MPSV ČR

Souhrn Speleoterapie je vědní multidisciplinární obor i označení unikátní podzemní léčby. Vznikla složeninou slov speleologie a terapie. Označuje odborně vedenou léčbu aplikovanou v jeskyních. Ve státech střední Evropy se za posledních více jak 50 let dostává do popředí speleoterapie nejen jako léčebná metoda ve specifickém jeskynním mikroklimatu, ale i terapie v podzemí ovlivněném lidskou činností...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu