This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Editorial

Zuzana Selementová

We Make Media, s. r. o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, jak jistě sami pozorujete ve své praxi, obor dětského lékařství celkově se v posledních letech bouřlivě proměňuje. Určitým akcelerátorem změn se i zde stal covid, který zasáhl celou populaci, ale u té dětské se projevil specifickými problémy, které jen dál zvýraznily ty již existující. Nejnovější vydání Paediatric News se proto věnuje problematice infekčních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu