This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Editorial

Zuzana Selementová

We Make Media, s. r. o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, jak jistě sami pozorujete ve své praxi, obor dětského lékařství celkově se v posledních letech bouřlivě proměňuje. Určitým akcelerátorem změn se i zde stal covid, který zasáhl celou populaci, ale u té dětské se projevil specifickými problémy, které jen dál zvýraznily ty již existující. Nejnovější vydání Paediatric News se proto věnuje problematice infekčních...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu