This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Antibiotika v ordinaci praktického lékaře: State of the Art

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Infekční onemocnění provázela lidstvo po celou dobu jeho existence, protože mikroorganizmy zde byly dříve než vyšší živočichové a s největší pravděpodobností tu budou i po nás. Objev penicilinu a jeho uvedení do praxe během druhé světové války znamenalo obrovský průlom v medicíně. Avšak již Sir Alexander Fleming v roce 1945 během své přednášky u příležitosti udělení Nobelovy ceny upozornil...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu