This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Antibiotika v ordinaci praktického lékaře: State of the Art

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Infekční onemocnění provázela lidstvo po celou dobu jeho existence, protože mikroorganizmy zde byly dříve než vyšší živočichové a s největší pravděpodobností tu budou i po nás. Objev penicilinu a jeho uvedení do praxe během druhé světové války znamenalo obrovský průlom v medicíně. Avšak již Sir Alexander Fleming v roce 1945 během své přednášky u příležitosti udělení Nobelovy ceny upozornil...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu