This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 2/2022 Czech edition

Antibiotika v ordinaci praktického lékaře: State of the Art

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod Infekční onemocnění provázela lidstvo po celou dobu jeho existence, protože mikroorganizmy zde byly dříve než vyšší živočichové a s největší pravděpodobností tu budou i po nás. Objev penicilinu a jeho uvedení do praxe během druhé světové války znamenalo obrovský průlom v medicíně. Avšak již Sir Alexander Fleming v roce 1945 během své přednášky u příležitosti udělení Nobelovy ceny upozornil...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu