This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 06/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V jarním čísle časopisu Multiple Sclerosis se můžete seznámit s problematikou umělé inteligence (AI) v oblasti roztroušené sklerózy a s přehledem současných možností strojového učení v její diagnostice a odhadu prognózy. Příspěvek mezinárodního týmu autorů se zabývá aktuálním tématem postavení autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii roztroušené sklerózy. Formou kazuistik vám prezentujeme zkušenosti s podáváním podkožního natalizumabu a možnými indikacemi pro aplikaci okrelizumabu. Vynechány nejsou ani nejzajímavější komentované novinky z ECTRIMS 2022, který se konal v říjnu 2022 v Amsterodamu.Obsah

Editorial
Pavel Štourač
 
Současné postavení autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii roztroušené sklerózy – část 1
A. G. Wilson1, T. Ruck1, G. Lenz2, H. P. Hartung1, 3-4, S. G. Meuth1, D. Zimek5, J. Mareš5
 
Přehled současných možností využití strojového učení k diagnostice a odhadu prognózy u roztroušené sklerózy
Martina Miklušová1, Tomáš Fürst2, Dalibor Zimek1, Jan Mareš1
 
Perličky z ECTRIMS 2022
Jana Lízrová Preiningerová1, Martin Elišák2
 
Roztroušená skleróza a natalizumab – praktické zkušenosti týkající se formy subkutánního podání
Monika Škutová
 
Okrelizumab v rozdílných indikacích
Iva Šrotová1, Magdalena Hladíková1, Jan Kolčava1, Pavel Štourač2, Martina Petrášová1
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 9. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323.Partneři projektu