This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Okrelizumab v rozdílných indikacích

Iva Šrotová1, Magdalena Hladíková1, Jan Kolčava1, Pavel Štourač2, Martina Petrášová1

1 Neurologická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity, Brno
2 Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění FN Brno

Souhrn Roztroušená skleróza (RS) je chronické, imunitně zprostředkované neurologické onemocnění centrálního nervového systému. V patogenezi onemocnění hrají důležitou roli zánětlivý proces a dále také zánětem spuštěná neurodegenerace. Za klíčové faktory zodpovědné za tkáňové postižení jsou považovány především B-lymfocyty. V posledních letech se proto pozornost soustředila na vývoj anti-CD20 monoklonálních protilátek selektivně depletujících právě B-buňky. Cílem prezentovaných kazuistik je uvést tři možné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu